FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७७।०४।२३ गतेका निर्णयहरु । 09/11/2020 - 12:41
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७७।०४।२१ गतेका निर्णयहरु । 09/11/2020 - 12:40
सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 09/08/2020 - 16:00
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । मिति २०७७।०५।२२ 09/07/2020 - 16:51
विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना । 09/07/2020 - 16:44
योजना सम्झौता गरि सक्ने बारे । 09/07/2020 - 14:55
ईन्जिनियर पदको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 09/07/2020 - 14:09
स्वास्थ्य शाखाको आ.ब.२०७७।०७८ को सुक्ष्म योजना तर्जुमा गोष्ठी । 09/07/2020 - 13:39
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम आ.ब.२०७७।०७८ को कार्यक्रम तथा बजेट सारांस । 09/07/2020 - 13:37
Invitation For Bids (IFB) Published Date: 2077/05/21 09/06/2020 - 13:31

Pages