FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
वोल पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । 05/20/2022 - 11:57
छात्रवृत्ति विवरण सम्वन्धमा । 05/09/2022 - 12:59
आ.व.२०७८।०७९ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको तेश्रो चौमासीक अवधिको चैत्र महिनाको तलब भत्ता , पोषाक र पारिश्रमिक निकासा 05/09/2022 - 09:10
आ.व.२०७८।०७९ को सामुदायिक विद्यालयहरुको विभिन्न शिर्षक अनुसारको तेस्रो चौमासीक निकासा विवरण 05/09/2022 - 09:06
विद्यार्थीको नाम र जन्म मिति सम्वन्धमा । 05/06/2022 - 19:57
सा.सु. अनुमानित बजेट प्रतिवेदन । 05/04/2022 - 16:06
अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको वारे । 05/04/2022 - 13:49
रोजगार सेवा केन्द्र 04/28/2022 - 07:10
राजिनामा स्वीकृत गरिएको सूचना ।।। 04/22/2022 - 16:54
विद्यार्थी दिवाखाजाका लागि विद्यालयले प्रयोग गर्ने नमुना फारामहरू 04/21/2022 - 16:20

Pages