FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
भैसी पबर्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना । 11/10/2020 - 11:34
गाईको पकेट संचालन सम्बन्धी सूचना । 11/10/2020 - 11:34
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । 11/08/2020 - 13:28
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । 11/08/2020 - 13:28
सूचना 11/06/2020 - 14:36
अमरगढी नगरपालीका नगरकार्यपालीकाको मिति २०७७ असोज २ गतेका निर्णयहरू । 11/06/2020 - 13:12
सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 11/05/2020 - 15:41
सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 11/05/2020 - 15:41
अमरगढी नगरपालीका नगरकार्यपालीकाको मिति २०७७ भाद्र १३ गतेका निर्णयहरू । 11/05/2020 - 12:10
अनुदानको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । 10/19/2020 - 15:58

Pages