FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
पोषणमैत्रि अभियानको प्रगति तथा प्रभावहरुको दिगोपना कार्ययोजना। 03/29/2023 - 15:04
अमरगढी नगरपालिकाको पोषण पार्श्वचित्र 03/29/2023 - 15:02
पोषणमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा अभियानको प्रगति प्रतिवेदन 03/29/2023 - 11:24
आ.व. २०७९।८० मा भएको स्वास्थ्य कार्यक्रमको फाल्गुन महिनाको प्रगति विवरण । 03/19/2023 - 16:36
आ.व. २०७९।८० मा भएको स्वास्थ्य कार्यक्रमको फाल्गुन महिनाको प्रगति विवरण । 03/19/2023 - 16:36
अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्राभावित हुने वारे सूचना । 03/16/2023 - 17:10
मिति २०७९।११।२८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय । 03/13/2023 - 13:57
मिति २०७९।११।२३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय । 03/07/2023 - 12:54
बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 03/05/2023 - 16:07
बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 03/05/2023 - 16:06

Pages