FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
SSDP अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना । 02/26/2021 - 12:54
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम SSDP का विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता फारमहरू । 02/26/2021 - 11:27
वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना । 02/25/2021 - 15:50
सम्झौता गर्ने बारे ।(शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा) 02/25/2021 - 15:47
Invitation for bids 2077/10/07 02/22/2021 - 13:31
२०७७ फागुन ५ गते बसेको अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु । 02/19/2021 - 13:39
२०७७ माघ २९ गते बसेको अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु । 02/19/2021 - 13:36
लेटरप्याड प्रयोग गर्नहुन । (श्री शाखाहरू सबै अमरगढी नपा कार्यालय) 02/18/2021 - 11:26
मिति २०७७।११।४ गते अमरगढी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको कर्मचारी वैठकका निर्णयहरू । 02/18/2021 - 11:22
मिति २०७७।१०।२७ गते बसेको अमरगढी नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु । 02/14/2021 - 11:07

Pages