FAQs Complain Problems

कोभिड

Published Date
सेवा सुचारू हुने बारेको सूचना । 10/12/2020 - 10:46
PCR Swab को नतिजा सम्बन्धमा । 08/16/2020 - 15:00
कोरोना कोभिड १९ को २०७६ चैत्र देखि २०७७ असार मसान्त सम्मको खर्च विवरण। 07/17/2020 - 11:30
कार्यतालिका बमोजिम जिम्मेबारी बहन गर्ने सम्बन्धमा । 06/22/2020 - 15:38
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरूपका संघ/संस्था तथा महानुभावहरु बाट राहत/सहयोग प्राप्त भएको हुदा प्रदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ । 06/16/2020 - 11:20
अमरगढी नगरपालिकाको क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण मिति २०७७।०२।२८ सम्म । 06/10/2020 - 11:44
अमरगढी नगरपालिकाको क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण मिति २०७७।०२।२५ सम्म । 06/07/2020 - 10:27
अमरगढी नगरपालिकाको RDT परिक्षण २०७७।२।२० । 06/04/2020 - 15:26
मिति २०७७।०२।२१ गते सम्म अमरगढी नगरपालिका क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण । 06/03/2020 - 12:39
मिति २०७७।०२।२० गते सम्म अमरगढी नगरपालिका क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण । 06/02/2020 - 11:44

Pages