FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
शिक्षकहरुको टिपिडि तालिम सम्बन्धी विवरण पठाई दिने बारे । 12/12/2023 - 15:22
INVITATION FOR BIDS(IFB) (Second Notice) Construction of Community Emergency Shelter, Amargadhi Municipality ward no 05 Dadeldhura 12/12/2023 - 15:08
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।। 12/10/2023 - 16:18
आ.ब. ०८०।८१ को लागि आन्तरिक आय कवाडी सामानमा कर उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना।।। 12/07/2023 - 21:58
आ.ब. ०८०।८१ को लागि आन्तरिक आय विज्ञापन करको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना।।। 12/07/2023 - 21:55
आ.ब. ०८०।८१ को लागि आन्तरिक आय बसपार्कको पार्किङ्ग उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना।।। 12/07/2023 - 21:50
आ.ब. ०८०।८१ को लागि आन्तरिक आय बसपार्कको पार्किङ्ग उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना।।। 12/07/2023 - 21:44
आ.ब. ०८०।८१ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने वोलपत्र आह्वानको सूचना।।। 12/07/2023 - 21:32
INVITATION FOR BIDS(IFB) Construction of Ugratara Health Post Building Amargadhi 07 12/07/2023 - 21:29
विद्यालय नर्स करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना ।।। 12/07/2023 - 17:11

Pages