FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
सवारी साधन परिचालन सम्वन्धमा 06/22/2021 - 12:30
शैक्षिक सत्र २०७८ को विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना) तथा पठनपाठन सम्वन्धी सूचना । 06/21/2021 - 08:46
अमरगढी शैक्षिक बुलेटिन (२०७७ फागुन अङ्क) 06/18/2021 - 11:57
अमरगढी शैक्षिक बुलेटिन (२०७७ फागुन अङ्क) 06/18/2021 - 11:57
कक्षा ८ को परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/17/2021 - 17:25
कक्षा ८ को परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/17/2021 - 17:25
आ.व.२०७७।०७८ को तेस्रो चौमासिक अन्तर्गत विद्यालयलाई गरिएको विभिन्न शीर्षकको निकासा विवरण 06/15/2021 - 12:22
Invitation for bids 06/14/2021 - 14:35
शै.स.२०७७ को विद्यार्थी मूल्यांकन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/13/2021 - 12:55
अमरगढी नगरपालिकाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धि कार्यविधि २०७८ 06/11/2021 - 14:23

Pages