FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
IEMIS अध्यावधिक र विद्यार्थि परिचयपत्र सम्वन्धमा । 05/24/2022 - 13:41
सवारी साधन संचालन सम्वन्धमा । 05/23/2022 - 10:55
वोल पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।। 05/20/2022 - 12:08
वोल पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । 05/20/2022 - 11:57
छात्रवृत्ति विवरण सम्वन्धमा । 05/09/2022 - 12:59
आ.व.२०७८।०७९ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको तेश्रो चौमासीक अवधिको चैत्र महिनाको तलब भत्ता , पोषाक र पारिश्रमिक निकासा 05/09/2022 - 09:10
आ.व.२०७८।०७९ को सामुदायिक विद्यालयहरुको विभिन्न शिर्षक अनुसारको तेस्रो चौमासीक निकासा विवरण 05/09/2022 - 09:06
विद्यार्थीको नाम र जन्म मिति सम्वन्धमा । 05/06/2022 - 19:57
सा.सु. अनुमानित बजेट प्रतिवेदन । 05/04/2022 - 16:06
अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको वारे । 05/04/2022 - 13:49

Pages