FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
आ.व. २०८०।८१ को लागी आन्तरिक आय बसपार्कमा पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।।। 10/03/2023 - 10:39
सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सूचना ।।। 09/26/2023 - 14:36
आ.ब. २०८०।८१ को लागी आन्तरिक आय विज्ञापन करको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोपत्र आह्वानको सूचना ।। 09/26/2023 - 13:22
आ.ब. २०८०।८१ को लागी आन्तरिक आय कवाडी सामानमा कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोपत्र आह्वानको सूचना ।। 09/26/2023 - 13:18
मिति २०८०।०६।०७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय 09/24/2023 - 16:56
मिति २०८०।०५।२६ गते को कार्यपालिकाको निर्णय 09/12/2023 - 13:11
शोक वक्तव्य ।। 09/12/2023 - 13:08
मिति २०८०।०५।२५ गतेको कार्यपालिकाको निणर्य । 09/11/2023 - 15:23
अतिरिक्त प्रतियोगितामा सहभागी सम्वन्धमा । 09/11/2023 - 13:53
चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धि सिलवन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । 09/11/2023 - 10:54

Pages