FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
नगर सभामा उपस्थित भई दिने बारे । 06/04/2023 - 14:53
मिति २०८०।०२।२१ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक । 06/04/2023 - 12:31
सम्वन्धित सवै विद्यालयहरु शिक्षक सहभागी गराईदिनुहुन । 05/29/2023 - 13:57
सम्वन्धित सवै विद्यालयहरु शिक्षक सहभागी गराईदिनुहुन । 05/29/2023 - 13:56
आ.व. २०७९।८० को बैशाख महिनाको प्रगति विवरण । 05/23/2023 - 13:17
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 05/12/2023 - 10:38
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 05/12/2023 - 10:38
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को विद्यार्थी दिवाखाजा अनुदानको दोस्रो निकासा विवरण. 05/12/2023 - 10:37
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को विद्यार्थी दिवाखाजा अनुदानको दोस्रो निकासा विवरण. 05/12/2023 - 10:36
सुरक्षित नागरिक आवासको लाभग्राही सर्भेक्षण फारम 05/04/2023 - 16:37

Pages