FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
आ.ब. २०७९।८० को आय व्ययको प्रगति विवरण 07/19/2023 - 13:16
मिति २०८०।०३।२१ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक 07/06/2023 - 16:55
मिति २०८०।०३।०८ गते बसेको नगर सभाका निर्णयहरु 06/28/2023 - 11:26
आ.ब.२०८०।८१ को बजेट बक्तव्य 06/28/2023 - 11:20
आ.व. २०८०।८१ को निति तथा कार्यक्रम 06/28/2023 - 11:19
कोभिड -१९ बिरुद्ध फाईजर खोपको पहिलो, दोस्रो र बुस्टर मात्राको खोप अभियान सम्वन्धि सूचना । 06/27/2023 - 15:40
मिति २०८०।०३।०४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय । 06/25/2023 - 12:17
आ.ब.२०७९।८० को स्वास्थ्य शाखाको जेठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन । 06/22/2023 - 10:46
मिति २०८० बैशाख ८ गते देखी १९ गते सम्म संचालन भएको महिला स्तन र पाठेघरको शिविरको प्रगति प्रतिवेदन । 06/11/2023 - 13:29
मिति २०७९।१२।०६ गते देखी संचालन भएको घुम्ती ल्याव शिविरको प्रगति प्रतिवेदन । 06/06/2023 - 10:36

Pages