FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
मिति २०७९।१२।०६ गते देखी संचालन भएको घुम्ती ल्याव शिविरको प्रगति प्रतिवेदन । 06/06/2023 - 10:36
नगर सभामा उपस्थित भई दिने बारे । 06/04/2023 - 14:53
मिति २०८०।०२।२१ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक । 06/04/2023 - 12:31
सम्वन्धित सवै विद्यालयहरु शिक्षक सहभागी गराईदिनुहुन । 05/29/2023 - 13:57
सम्वन्धित सवै विद्यालयहरु शिक्षक सहभागी गराईदिनुहुन । 05/29/2023 - 13:56
आ.व. २०७९।८० को बैशाख महिनाको प्रगति विवरण । 05/23/2023 - 13:17
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 05/12/2023 - 10:38
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 05/12/2023 - 10:38
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को विद्यार्थी दिवाखाजा अनुदानको दोस्रो निकासा विवरण. 05/12/2023 - 10:37
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को विद्यार्थी दिवाखाजा अनुदानको दोस्रो निकासा विवरण. 05/12/2023 - 10:36

Pages