FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
विद्युत नपुगेका घरधुरीको विवरण सम्वन्धी सूचना । वडा कार्यालय सवै अमरगढी न.पा. 06/16/2024 - 14:09
उत्कृष्ट विद्यार्थी विवरण प्रकाशन गरिएको सूचना ।।। 06/13/2024 - 13:51
विधुतिय चुलो प्रबर्द्धनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । 06/12/2024 - 14:32
विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन निर्देशिका, २०८० 06/04/2024 - 12:52
अमरगढी नगरपालिका सेनेटसी ल्यान्डफिल निर्माण योजना प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।। 06/04/2024 - 12:42
मिति २०८१।०२।१६ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय । 06/04/2024 - 12:39
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । 05/22/2024 - 21:07
शिक्षक सरूवा स्थगन सम्बन्धी सूचना । 05/21/2024 - 17:09
मिति २०८१।०२।०३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय । 05/20/2024 - 12:54
सीप विकास गरि रोजगारिमा पदस्थापन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना।।। 05/14/2024 - 21:38

Pages