FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
मिति २०७९ माघ ११ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय 01/25/2023 - 15:01
सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 01/23/2023 - 15:37
मिति २०७९।१०।०६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक 01/23/2023 - 10:14
रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।। 01/22/2023 - 12:16
आ ब २०७८/७९ को LISA र FRA को अंक सार्वजनिक सम्बन्धमा 01/21/2023 - 10:10
अमरगढी नगरपालिकाको आवधिक योजना । 01/09/2023 - 13:39
अमरगढी नगरपालिका विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:14
अमरगढी नगरपालिका प्रसुतिकालीन शिक्षण सहायता अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:12
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको बारे । 01/06/2023 - 10:28
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको बारे । 01/06/2023 - 10:27

Pages