FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 03/05/2023 - 14:06
आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 03/05/2023 - 14:06
अमरगढी नगरपालिकाले संचालन गरेको अपाङ्गता शिबिरमा सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुको विवरण 03/02/2023 - 10:14
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षाका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी सूचना । 02/25/2023 - 19:46
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षाका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी सूचना । 02/25/2023 - 19:45
अमरगढी स्वास्थ्य शाखाको माघ महिनाको प्रगति २०७९ 02/20/2023 - 14:07
अत्यावश्यक वाहेकका सेवा प्रभावित हुने वारे सूचना ।। 02/12/2023 - 19:14
निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन छुट भएका उम्मेद्वारहरुले जरिवाना मिनाहा गराईपाउँ भनि यही मिति २०७९।१०।२० गते सम्म यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ । 02/02/2023 - 16:07
बैकल्पिक सूचिका उम्मेद्वारले करार सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना । 02/02/2023 - 15:54
तालिममा सहभागी पठाईदिने बारे । 01/31/2023 - 14:50

Pages