FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
आ.व. २०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम। 01/03/2023 - 20:18
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको तलव भत्ता र शिक्षण सहयोग अनुदान र कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक अनुदान ७५ % निकासा 01/01/2023 - 21:38
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको तलव भत्ता र शिक्षण सहयोग अनुदान र कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक अनुदान ७५ % निकासा 01/01/2023 - 21:37
अमरगढी नगरपालिका मिति २०७९।०९।१४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय । 12/29/2022 - 15:17
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी गराई दिनहुन । 12/28/2022 - 17:29
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी गराई दिनहुन । 12/28/2022 - 17:28
विद्यालय नर्स परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 12/23/2022 - 13:30
विद्यालय नर्स परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 12/23/2022 - 13:09
INVITATION FOR BIDS 12/22/2022 - 15:35
विद्यालय नर्सको लिखित परिक्षाको नतिजा। 12/22/2022 - 14:44

Pages