FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
कक्षा ८ को परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/17/2021 - 17:25
कक्षा ८ को परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/17/2021 - 17:25
आ.व.२०७७।०७८ को तेस्रो चौमासिक अन्तर्गत विद्यालयलाई गरिएको विभिन्न शीर्षकको निकासा विवरण 06/15/2021 - 12:22
Invitation for bids 06/14/2021 - 14:35
शै.स.२०७७ को विद्यार्थी मूल्यांकन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/13/2021 - 12:55
अमरगढी नगरपालिकाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धि कार्यविधि २०७८ 06/11/2021 - 14:23
नक्सा पास सम्वन्धमा । 06/10/2021 - 15:13
Invitation for bids 2076/2/24 06/07/2021 - 15:42
कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू मिति २०७८ जेष्ठ १०, १७ गते र २०७८ बैशाख २२ गते 06/06/2021 - 11:38
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८/०२/२३ 06/05/2021 - 19:44

Pages