FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने वारे । 09/03/2021 - 12:37
अभिवाकको सहयोगमा सिकाई क्रियाकलाप गराउने सम्बन्धमा । 09/03/2021 - 12:36
पोषण मैत्री स्थानीय शासन वडा तथा पालिका पोषण कार्यबिधि, २०७८ 09/03/2021 - 11:27
अमरगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था प्रमुख बिद्यालय नर्स र अन्य सहभागीहरुको उपस्थितिमा भएको छलफल प्रतिबेदनः २०७८।०५।०७ -१०सम्म । 08/31/2021 - 14:19
आ.ब. २०७८।७९ को अमरगढी नगरपालिकाको बहुक्षेत्रिय पोषणको प्रथम बैठक निर्णयहरु । 08/31/2021 - 11:15
आ.ब. २०७८।७९ को अमरगढी नगरपालिकाको बहुक्षेत्रिय पोषणको प्रथम बैठक निर्णयहरु । 08/31/2021 - 11:15
आ.ब. २०७८।७९ को समिक्षा तथा योजना तर्जुमा निर्माणको प्रतिवदेन र तस्विरहरु । 08/31/2021 - 11:14
आ.ब. २०७८।७९ को समिक्षा तथा योजना तर्जुमा निर्माणको प्रतिवदेन र तस्विरहरु । 08/31/2021 - 11:14
कर्मचारी कार्यविवरण 08/24/2021 - 13:26
ऐन,नियम, निर्देशिका हरु 08/24/2021 - 13:16

Pages