FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
तालिममा सहभागीताका लागी दरखास्त पेश गर्ने बारेको सुचना 09/21/2020 - 15:24
हाजीर हुने वारेको सूचना । 09/21/2020 - 13:08
संविधान दिवस मनाउने वारे । 09/16/2020 - 14:14
खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 09/14/2020 - 15:01
ईन्जिनियर (सिभिल समूह) छैठौँ तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 09/14/2020 - 14:30
सूचना प्रवाह गरिदिने सम्वन्धमा । 09/11/2020 - 14:14
स्वास्थ्य शाखा आ.ब.२०७७।०७८ को भाद्र सम्मको प्रगति विवरण । 09/11/2020 - 12:54
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७७।०४।२६ गतेका निर्णयहरु । 09/11/2020 - 12:43
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७७।०४।२५ गतेका निर्णयहरु । 09/11/2020 - 12:42
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७७।०४।२३ गतेका निर्णयहरु । 09/11/2020 - 12:41

Pages