FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
श्री SK Engineering खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । २०७७।०८।१६ 12/01/2020 - 14:57
प्रशिद्द उग्रतारा मेलाको अबसरमा स्थानीय बिदा । 12/01/2020 - 13:32
स्थानीय बिदा सम्बन्धित सूचना 11/30/2020 - 09:24
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 11/26/2020 - 18:43
परिचयात्मक तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे । 11/25/2020 - 19:33
परिक्षा मिति तोकिएको बारे । 11/24/2020 - 19:52
प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान Occupational Training of Trainers (Occupational ToT) तथा Management and Leadership Training for TVET professionals बिषयका तालीमहरुका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सचूना । 11/22/2020 - 12:15
योजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने बारे । 11/11/2020 - 13:07
योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा । 11/10/2020 - 15:10
भैसी पबर्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना । 11/10/2020 - 11:34

Pages