FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
मिति २०७९।११।२८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय । 03/13/2023 - 13:57
मिति २०७९।११।२३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय । 03/07/2023 - 12:54
बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 03/05/2023 - 16:07
बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 03/05/2023 - 16:06
आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 03/05/2023 - 14:06
आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 03/05/2023 - 14:06
अमरगढी नगरपालिकाले संचालन गरेको अपाङ्गता शिबिरमा सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुको विवरण 03/02/2023 - 10:14
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षाका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी सूचना । 02/25/2023 - 19:46
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षाका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी सूचना । 02/25/2023 - 19:45
अमरगढी स्वास्थ्य शाखाको माघ महिनाको प्रगति २०७९ 02/20/2023 - 14:07

Pages