FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
आ.ब. २०७७/७८ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम चौमासिक अन्तर्गत, साउन- कार्तिकको तलब भत्ता, पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च निकासा। 10/17/2020 - 08:36
खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 10/14/2020 - 12:17
विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना । 10/14/2020 - 11:45
EMIS मा सूचिकृत भएका बेरोजगारहरूको सक्कल फारम पठाउने बारे । 10/12/2020 - 11:34
सेवा सुचारू हुने बारेको सूचना । 10/12/2020 - 10:46
अमरगढी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि-२०७७ 10/07/2020 - 15:45
अमरगढी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि-२०७७ 10/07/2020 - 15:45
"घ" वर्गको निर्माण व्यबसायको नयाँ इजाजत पत्र जारि, नविकरण, नामसारी तथा खारेज गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ 10/07/2020 - 15:42
Invitation For Bids(IFB) Date: 2077।06।21 10/07/2020 - 15:15
सूचना 10/07/2020 - 14:34

Pages