FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को विद्यार्थी दिवाखाजा अनुदानको दोस्रो निकासा विवरण. 05/12/2023 - 10:37
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को विद्यार्थी दिवाखाजा अनुदानको दोस्रो निकासा विवरण. 05/12/2023 - 10:36
सुरक्षित नागरिक आवासको लाभग्राही सर्भेक्षण फारम 05/04/2023 - 16:37
ग्रेड बृद्धि परिक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना । 05/02/2023 - 13:46
ग्रेड बृद्धि परिक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना । 05/02/2023 - 13:46
मिति २०७९।११।१५ र १६ गते वडा नं. ६ मा संचालित शिविरको प्रतिवेदन । 04/24/2023 - 11:34
मिति २०७९।११।१३ गते वडा नं .१० मा संचालित आँखा शिविरको प्रतिवेदन । 04/24/2023 - 11:32
मिति २०७९।११।८ गते देखि ११ गते सम्म भएको अपाङ्गता स्क्रिनिङ शिवरमा छनौट भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको सामग्री विवरण । 04/24/2023 - 11:21
मित २०८०।०१।०६ गते बसेको कार्यापालिकाको निर्णय 04/20/2023 - 12:38
पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना । 04/20/2023 - 11:22

Pages