FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
सम्झौताका लागी फाईल पेश गर्ने बारे । 12/06/2022 - 11:11
सामुदायिक सिकाई केन्द्रको आ.ब. २०७९।८० को पहिलो निकासा । 12/06/2022 - 11:03
सामुदायिक विद्यालयको आ.ब. २०७९।८० को पहिलो दिवा खाजा निकासा । 12/06/2022 - 11:01
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम त्रैमासिक तलव भत्ता निकासा । 12/06/2022 - 10:59
विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी निर्देशन । 12/05/2022 - 11:55
द्वन्द्वपिडित छात्रवृत्ति सम्बन्धमा ।। 12/02/2022 - 11:57
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम (SESP) अर्न्तगतका क्रियाकलाका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना ।।। 12/02/2022 - 11:54
IEMIS अद्यावधिक तथा अपलोड सम्वन्धी जरुरी सूचना ।।। 11/06/2022 - 11:07
विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना ।।। 11/06/2022 - 11:04
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा । 10/19/2022 - 15:51

Pages