FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा । 12/22/2020 - 15:34
अमरगढी नगरपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलानका सन्दर्भमा शिक्षकले भर्ने विद्यालय रोजाई फाराम । 12/22/2020 - 15:11
शिक्षक दरवन्दीम मिलान तथा पुर्नवितरण सम्वन्धी जरुरी सूचना 12/22/2020 - 14:59
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 11/26/2020 - 18:43
अमरगढी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि-२०७७ 10/18/2020 - 11:01
आ.ब. २०७७/७८ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम चौमासिक अन्तर्गत, साउन- कार्तिकको तलब भत्ता, पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च निकासा। 10/17/2020 - 08:36
विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना । 10/14/2020 - 11:45
सामुदायिक विद्यालयहरुको समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन । 10/05/2020 - 12:39
सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी सूचना । 09/24/2020 - 12:53
खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 09/14/2020 - 15:01

Pages