FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
सम्झौता गर्ने सम्वन्धमा । 05/31/2022 - 16:51
ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा सम्वन्धी सूचना । 05/30/2022 - 15:09
IEMIS अध्यावधिक र विद्यार्थि परिचयपत्र सम्वन्धमा । 05/24/2022 - 13:41
विद्यार्थीको नाम र जन्म मिति सम्वन्धमा । 05/06/2022 - 19:57
विद्यार्थी दिवाखाजाका लागि विद्यालयले प्रयोग गर्ने नमुना फारामहरू 04/21/2022 - 16:20
आधारभूत शिक्षाा उत्तीर्ण परीक्षााकाे समय तािलका र परीक्षाा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 03/23/2022 - 11:20
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने बारे सूचना । 02/25/2022 - 11:17
आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा ८) परीक्षा आवेदन फाराम तथा प्रयोगात्मक अङ्क पठाउने सम्बन्धी सूचना । 02/25/2022 - 11:10
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७८ का अवसरमा अमरगढी नगरपालिकाद्धारा आयोजित विभिन्न तह स्तरीय प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापहरुको नतिजा । 02/20/2022 - 11:12
प्रतियाेगितामा सहभागिता सम्बन्धमा । 02/15/2022 - 16:16

Pages