FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
बिद्यालयहरुका लागि जरुरि सूचना। 07/23/2020 - 14:49
कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना । 06/09/2020 - 13:26
सिकाई सुदृढिकरण प्रोत्साहन अनुदानका लागि उत्कृष्ट विद्यालय छनौटको मापदण्ड । 06/09/2020 - 13:24
सिकाई सुदृढिकरण प्रोत्साहन अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना । 06/09/2020 - 13:21
समझौता पत्र (शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा) 05/31/2020 - 18:26
अमरगढी नपाका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको तेस्रो चौमासिक अबधिको तलब भत्ता निकासा विवरण: मिति २०७७।२।१। 05/14/2020 - 14:07
पुनर्योग नतिजा । 05/10/2020 - 14:12
कक्षा ९ मा विद्यार्थि भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना । 05/05/2020 - 11:51
आ.व. २०७६/०७७ अन्तर्गत सामुदायिक विध्यालयहरुलाई दोस्रो चौमाासिक अबधिको विभिन्न शिर्षकको अनुदान निकासा । 04/28/2020 - 13:24
अमरगढी नगरपालिका स्तरिय कक्षा ८ को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 04/27/2020 - 13:19

Pages