FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
ईच्छुक सामुदायिक विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना ।।। 02/02/2020 - 15:01
अमरगढी नपाका विद्यालयहरु अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको द्रोस्रो चौमासिक अबधिको तलब भत्ता । 01/06/2020 - 10:46
आमन्त्रण सम्बन्धमा ।।। 12/29/2019 - 14:48
सास्कृतिक कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । 12/03/2019 - 12:17
विध्यालय छनोट फारम भर्ने बारेको सुचना ।।। 12/03/2019 - 12:09
अमरगढी नपाका विद्यालयहरुमा २०७६।०७।२१ मा निकासा भएको बिभिन्न शिर्षकको अनुदान विबरण । 11/10/2019 - 14:08
विद्यार्थी दिबा खाजा कार्यक्रमका लागि विद्यालयले प्रयोग गर्ने फाराम हरु । 11/10/2019 - 14:01
अमरगढी नपाकाे विद्यार्थी दिबा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि । 11/10/2019 - 13:58
विद्यार्थी दिबा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी जरूरी सूचना ।।। 11/08/2019 - 15:32
स्वास्थ्य शिक्षामा बिद्यार्थी जिम्मेबार पद्दति । 11/07/2019 - 17:24

Pages