FAQs Complain Problems

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने वारे । 09/03/2021 - 12:37
अभिवाकको सहयोगमा सिकाई क्रियाकलाप गराउने सम्बन्धमा । 09/03/2021 - 12:36
शैक्षिक सत्र २०७८ को विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना) तथा पठनपाठन सम्वन्धी सूचना । 06/21/2021 - 08:46
अमरगढी शैक्षिक बुलेटिन (२०७७ फागुन अङ्क) 06/18/2021 - 11:57
कक्षा ८ को परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/17/2021 - 17:25
कक्षा ८ को परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/17/2021 - 17:25
आ.व.२०७७।०७८ को तेस्रो चौमासिक अन्तर्गत विद्यालयलाई गरिएको विभिन्न शीर्षकको निकासा विवरण 06/15/2021 - 12:22
शै.स.२०७७ को विद्यार्थी मूल्यांकन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 06/13/2021 - 12:55
शिक्षमा नवीन प्रविधि प्रवर्द्धन क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । 05/28/2021 - 17:52
हार्दिक समवेदना 04/29/2021 - 17:27

Pages