FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
आ.ब. २०८०।८१ को सामुदायिक विद्यालयकको पहिलो दिवा खाजा र कक्षा ११, १२ को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकको निकासा । 11/23/2023 - 12:26
कक्षा ६-८ शिक्षण सहयोग अनुदान निकासा सम्वन्धमा । 11/23/2023 - 12:15
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको योग्यताका प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 11/01/2023 - 10:20
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम (SESP) अर्न्तगतका क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।। 10/13/2023 - 13:27
आ.ब. २०८०/८को शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम त्रैमासिक अवधि को तलव भत्ता, पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च निकासा विवरण । 10/09/2023 - 11:25
अतिरिक्त प्रतियोगितामा सहभागी सम्वन्धमा । 09/11/2023 - 13:53
शिक्षक कर्मचारी भलिबल प्रतियोगिता सम्बन्धमा । 09/10/2023 - 14:26
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा । 09/03/2023 - 16:28
विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम सम्वन्धमा । 08/30/2023 - 14:16
विद्यालय अनुदान कार्यान्वयनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । 08/15/2023 - 10:43

Pages