FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
तालिममा सहभागी पठाईदिने बारे । 01/31/2023 - 14:50
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका लागि खेलाडी सहभागी गराउने सम्बन्धी सूचन ।। 01/29/2023 - 11:29
अमरगढी नगरपालिका विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:14
अमरगढी नगरपालिका प्रसुतिकालीन शिक्षण सहायता अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:12
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको तलव भत्ता र शिक्षण सहयोग अनुदान र कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक अनुदान ७५ % निकासा 01/01/2023 - 21:38
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी गराई दिनहुन । 12/28/2022 - 17:29
सम्झौताका लागी फाईल पेश गर्ने बारे । 12/06/2022 - 11:11
सामुदायिक सिकाई केन्द्रको आ.ब. २०७९।८० को पहिलो निकासा । 12/06/2022 - 11:03
सामुदायिक विद्यालयको आ.ब. २०७९।८० को पहिलो दिवा खाजा निकासा । 12/06/2022 - 11:01
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम त्रैमासिक तलव भत्ता निकासा । 12/06/2022 - 10:59

Pages