FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
कार्यसम्पादन करार 08/10/2023 - 12:29
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि जरुरी सूचना । 07/25/2023 - 15:44
सम्वन्धित सवै विद्यालयहरु शिक्षक सहभागी गराईदिनुहुन । 05/29/2023 - 13:57
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 05/12/2023 - 10:38
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को विद्यार्थी दिवाखाजा अनुदानको दोस्रो निकासा विवरण. 05/12/2023 - 10:37
ग्रेड बृद्धि परिक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना । 05/02/2023 - 13:46
पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना । 04/20/2023 - 11:22
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको तेस्रो त्रैमासिक अवधि (माघ देखी चैत्र ) तलव भत्ता, पोषाक र अन्य विविभ शिषर्कको अनुदान निकासा । 04/19/2023 - 13:29
शुल्क संरचना तथा व्यवसाय कर बुझाउने सम्बन्धमा । 04/19/2023 - 12:40
शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना तथा पठनपाठन सञ्चालन सम्वन्धमा । 04/19/2023 - 12:35

Pages