FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको योग्यताका प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 11/01/2023 - 10:20
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम (SESP) अर्न्तगतका क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।। 10/13/2023 - 13:27
आ.ब. २०८०/८को शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम त्रैमासिक अवधि को तलव भत्ता, पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च निकासा विवरण । 10/09/2023 - 11:25
अतिरिक्त प्रतियोगितामा सहभागी सम्वन्धमा । 09/11/2023 - 13:53
शिक्षक कर्मचारी भलिबल प्रतियोगिता सम्बन्धमा । 09/10/2023 - 14:26
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा । 09/03/2023 - 16:28
विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम सम्वन्धमा । 08/30/2023 - 14:16
विद्यालय अनुदान कार्यान्वयनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । 08/15/2023 - 10:43
छुट प्राविधिक ग्रेटको निकासा सम्बन्धमा । 08/15/2023 - 10:41
सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.ब.२०७९।८० को चौथो त्रैमासिक अवधिको तवब भत्ता निकासा 08/15/2023 - 10:38

Pages