FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
शुल्क संरचना तथा व्यवसाय कर बुझाउने सम्बन्धमा । 04/19/2023 - 12:40
शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना तथा पठनपाठन सञ्चालन सम्वन्धमा । 04/19/2023 - 12:35
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना । 04/12/2023 - 13:37
विद्यालय छनोट फारम भर्ने बारेको सूचना र विद्यालय छनोट फारम । 04/03/2023 - 16:49
आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 03/05/2023 - 14:06
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षाका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी सूचना । 02/25/2023 - 19:46
तालिममा सहभागी पठाईदिने बारे । 01/31/2023 - 14:50
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका लागि खेलाडी सहभागी गराउने सम्बन्धी सूचन ।। 01/29/2023 - 11:29
अमरगढी नगरपालिका विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:14
अमरगढी नगरपालिका प्रसुतिकालीन शिक्षण सहायता अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:12

Pages