FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
अमरगढी शैक्षिक वुलेटिन पौष २०७६ 04/17/2020 - 12:31
सेनिटरी प्याड माग गर्ने सम्बन्धी सूचना । 03/13/2020 - 12:51
स्थानिय पाठ्यक्रमको मस्यौदा उपर सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धि अनुरोध । 03/12/2020 - 14:14
परीक्षा सम्बन्धि जरुरी सूचना । 03/08/2020 - 11:04
सेनिटरी प्याड वितरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने सम्बन्धमा । 03/02/2020 - 16:31
सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ 03/02/2020 - 15:56
२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परिक्षा SEE को परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि सूचना । 03/02/2020 - 11:45
आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परिक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 02/25/2020 - 11:33
राष्ट्रपती रनिङ शिल्डमा खेलाडी सहभागी गराउने सम्बन्धि सूचना । 02/12/2020 - 16:49
बक्तृत्त्वकला प्रतियोगिता हुने बारेको सूचना । 02/11/2020 - 14:07

Pages