FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
खेलाडी सहभागी गराउने सम्वन्धमा । 03/17/2021 - 13:05
शिक्षण सहयोग अनुदानमा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना । 03/17/2021 - 13:03
उत्कृष्ट बालविकास शिक्षक प्रोत्साहनका लागी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । 03/02/2021 - 13:24
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराईदिन हुन । 02/28/2021 - 16:40
विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा । 02/28/2021 - 11:43
SSDP अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना । 02/26/2021 - 12:54
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम SSDP का विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता फारमहरू । 02/26/2021 - 11:27
वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना । 02/25/2021 - 15:50
सम्झौता गर्ने बारे ।(शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा) 02/25/2021 - 15:47
मिति २०७७।१०।२७ गते बसेको अमरगढी नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु । 02/14/2021 - 11:07

Pages