FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
शिक्षमा नवीन प्रविधि प्रवर्द्धन क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । 05/28/2021 - 17:52
हार्दिक समवेदना 04/29/2021 - 17:27
आधारभूत शिक्षा उतीर्ण परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना । 04/20/2021 - 10:37
छात्रवृत्तिका लागि नाम सिफारिसगर्ने वारे । 04/19/2021 - 15:31
आ.ब.२०७७।०७८ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको तृतिय चौमासिक अबधिको चैत्र महिनाको तलब भत्ता पारिश्रमिक र शिक्षक सहयोग अनुदान निकासा । 04/18/2021 - 13:55
कक्षा ८ को परीक्षा फाराम र प्रयोगात्मक अंक पठाउने सम्बन्धमा । 04/04/2021 - 16:48
खेलाडी सहभागी गराउने सम्वन्धमा । 03/17/2021 - 13:05
शिक्षण सहयोग अनुदानमा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना । 03/17/2021 - 13:03
उत्कृष्ट बालविकास शिक्षक प्रोत्साहनका लागी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । 03/02/2021 - 13:24
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराईदिन हुन । 02/28/2021 - 16:40

Pages