FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date
विवरण सम्बन्धमा । 05/13/2020 - 13:48
पुनर्योग नतिजा । 05/10/2020 - 14:12
अमरगढी नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७६ । 05/08/2020 - 13:16
अमरगढी नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७६ । 05/08/2020 - 13:16
अमरगढी नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७६ । 05/08/2020 - 13:16
अमरगढी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७६ । 05/08/2020 - 13:13
यस अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरुबाट आजको मिति सम्म वितरण भएको राहत विवरण । 05/08/2020 - 12:59
कक्षा ९ मा विद्यार्थि भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना । 05/05/2020 - 11:51
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरुपका संघ/ संस्था तथा महानुभावहरुबाट राहत/ सहयोग प्राप्त भएको हुदाँ प्रदान गर्नु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ । 05/04/2020 - 13:21
अमरगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।१।११ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु । 04/30/2020 - 12:04

Pages