FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
कार्यतालिका बमोजिम जिम्मेबारी बहन गर्ने सम्बन्धमा । 06/22/2020 - 15:38
मुक्त हलिया पुनर्स्थापना सहयोगका लागी प्रकाशित सूचना । 06/16/2020 - 14:32
योजना कार्यक्रम सुपरभिजन, सम्पन्न तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा । 06/16/2020 - 11:23
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरूपका संघ/संस्था तथा महानुभावहरु बाट राहत/सहयोग प्राप्त भएको हुदा प्रदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ । 06/16/2020 - 11:20
कार्यतालिका बमोज़िम कार्यालयमा उपस्थित हुने बारे । 06/14/2020 - 18:31
Invitation for sealed quotation 06/11/2020 - 18:53
अमरगढी नगरपालिकाको क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण मिति २०७७।०२।२८ सम्म । 06/10/2020 - 11:44
कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना । 06/09/2020 - 13:26
सिकाई सुदृढिकरण प्रोत्साहन अनुदानका लागि उत्कृष्ट विद्यालय छनौटको मापदण्ड । 06/09/2020 - 13:24
सिकाई सुदृढिकरण प्रोत्साहन अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना । 06/09/2020 - 13:21

Pages