FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ कार्तिक ०९ सम्मको । 11/16/2018 - 10:52
नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ श्रावन १३ सम्मको । 10/11/2018 - 10:53
अमरगढी नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आ.ब. २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु 09/30/2018 - 16:47
अमरगढी नगरपालिकाको सम्पूर्ण राजस्वको २०७५/०७६ को कर रेट 09/14/2018 - 13:09
आ.ब. २०७५/०७६ का वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु 09/14/2018 - 12:49
अमरगढि नगरपलिकाे आर्थिक ऐन २०७५ 09/13/2018 - 12:08
अमरगढि नगरपालिकाकाे बिनियाेजन एेन २०७५ 09/13/2018 - 12:04
अमरगढी सरकारको आ.ब.२०७५ /०७६ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट 09/05/2018 - 12:24
अा.ब ०७५/७६ का अायाेजना र कार्यक्रमहरु 08/28/2018 - 12:03
बस्ती विकास सहरी याेजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी अाधारभूत निर्माण मापदणड २०७२ final 08/28/2018 - 11:58

Pages