FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
अमरगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ 07/19/2020 - 14:28
योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बारे । 07/19/2020 - 14:23
कोरोना कोभिड १९ को २०७६ चैत्र देखि २०७७ असार मसान्त सम्मको खर्च विवरण। 07/17/2020 - 11:30
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।७७ मा खोप पाएका बालबालिकाहरुको नाकावली 07/11/2020 - 20:54
खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 07/01/2020 - 17:43
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।०७७ पूर्ण खोपका लागी खोप लगाएका सम्पूर्ण बच्चाहरुको नामावली । 06/29/2020 - 12:22
वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । 06/25/2020 - 17:17
सूचना । 06/22/2020 - 23:05
कार्यतालिका बमोजिम जिम्मेबारी बहन गर्ने सम्बन्धमा । 06/22/2020 - 15:38
मुक्त हलिया पुनर्स्थापना सहयोगका लागी प्रकाशित सूचना । 06/16/2020 - 14:32

Pages