FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
आ.व. २०७६/०७७ अन्तर्गत सामुदायिक विध्यालयहरुलाई दोस्रो चौमाासिक अबधिको विभिन्न शिर्षकको अनुदान निकासा । 04/28/2020 - 13:24
अमरगढी नगरपालिका स्तरिय कक्षा ८ को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 04/27/2020 - 13:19
आवश्यक व्यबस्था गरिदिनहुन (सबै वडा कार्यालय) 04/26/2020 - 13:04
अमरगढी नगरपालिका भित्रका वडा कार्यालयहरुबाट वितरण भएको राहतको विवरण । 04/19/2020 - 13:27
मिति २०७७।०१।०६ गते कोरोना भाईरस (Covid-19) को निर्देशन तथा सहजिकरण समितिको बैठकका निर्णयहरु । 04/18/2020 - 12:08
दीर्ध रोगिको तथ्याङ्क सम्बन्धमा सुचना ।।। 04/18/2020 - 12:05
भ्रमण अभिलेख खाता अध्यावधिक अनिवार्य गरिएको बारे । 04/17/2020 - 15:29
राहत विवरण बितरण फारम 04/17/2020 - 15:26
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६ 04/17/2020 - 15:22
अमरगढी शैक्षिक वुलेटिन पौष २०७६ 04/17/2020 - 12:31

Pages