FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
सूचना ।।। 04/16/2020 - 13:40
Home Quarantine मा रहेका ब्यक्तिरहरु । 04/14/2020 - 13:09
राहत विवरण बितरण फारम 04/08/2020 - 14:45
मिति २०७६।१२।२३ गते स्वास्थ्य बिशेष कार्यदल (QuickResponseTeam) को बैठकका निर्णयहरु । 04/05/2020 - 10:13
मिति २०७६।१२।२३ गते स्वास्थ्य बिशेष कार्यदल (QuickResponseTeam) को बैठकका निर्णयहरु । 04/05/2020 - 10:12
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ । 04/04/2020 - 09:13
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको COVID-19 को संक्रमण बाट सजकता, रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यबस्थापनका लागि गठित विशेष कार्यदल (QRT) को विबरण । 04/04/2020 - 09:00
हार्दिक अपिल 04/04/2020 - 08:48
मिति २०७६।१२।१६ गते स्वास्थ्य बिशेष कार्यदल (QuickResponseTeam) को बैठकका निर्णयहरु । 04/03/2020 - 15:13
मिति २०७६।१२।२१ गतेका दिन यस अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु । 04/03/2020 - 15:10

Pages