FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
कार्यक्रम अधिकृत र ईन्जिनियर पदको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना। 06/12/2016 - 14:07
अ.न.पाको सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना। 05/15/2016 - 16:33
आमरगढी नगरपालिका कार्यालयको आ.व.०७१-७२ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन। 04/24/2016 - 13:39
२०७२-७३ दोस्रो चाैमासिक तथा फाल्गुन महिनाको वित्तिय तथा भाैतिक प्रगति प्रतिबेदन। 04/24/2016 - 11:34
२०७०-७१ प्रगती प्रतिबेदन। 04/24/2016 - 11:20
स्वीकृत योजनाहरुको विबरण। 04/07/2016 - 12:57
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन(संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका-२०७२)। 04/07/2016 - 12:51
परिक्षा स्थगन सम्वन्धी सूचना। 04/04/2016 - 13:04
सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवििधि २०६९(संशोधन २०७०)। 03/29/2016 - 14:02
सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०६९। 03/29/2016 - 14:00

Pages