FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखा

Document
आ.ब. २०८०।८१ स्वास्थ्य कार्यक्रमको पौष र माघ महिनाको प्रगति विवरण ।
आ.व.२०८०/८१ को स्वास्थ शाखाको भाद्र महिनाको प्रगति विवरण ।
आ ब २०८०।८१ को स्वास्थ्य शाखाको श्रावण महिनाको प्रगति रिपोर्ट।
कार्यसम्पादन सम्झौता ।
अमरगढी नगरपालिका आ.ब.२०७९।८० को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन स्वास्थ्य शाखा
आ.ब.२०७९।८० को असार महिनाको स्वास्थ्य शाखाको प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब.२०७९।८० को स्वास्थ्य शाखाको जेठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन ।
मिति २०८० बैशाख ८ गते देखी १९ गते सम्म संचालन भएको महिला स्तन र पाठेघरको शिविरको प्रगति प्रतिवेदन ।
मिति २०७९।१२।०६ गते देखी संचालन भएको घुम्ती ल्याव शिविरको प्रगति प्रतिवेदन ।
आ.व. २०७९।८० को बैशाख महिनाको प्रगति विवरण ।

Pages