FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखा

Document
आ.ब. २०७९।८० को योजना तर्जुमाको विवरण ।।
आ.व. २०७९।०८० मा भएको स्वास्थ्य शाखाको प्रगति विवरण ।
विद्यालय नर्स परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
जानकारी सम्वन्धमा ।
बार्षिक समिक्षा स्वास्थ्य शाखा २०७९
फाईजर खोप अभियान संचालन सम्वन्धि सूचना ।।।।
पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८
अमरगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था प्रमुख बिद्यालय नर्स र अन्य सहभागीहरुको उपस्थितिमा भएको छलफल प्रतिबेदनः २०७८।०५।०७ -१०सम्म ।
आ.ब. २०७८।७९ को अमरगढी नगरपालिकाको बहुक्षेत्रिय पोषणको प्रथम बैठक निर्णयहरु ।
आ.ब. २०७८।७९ को समिक्षा तथा योजना तर्जुमा निर्माणको प्रतिवदेन र तस्विरहरु ।

Pages