FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

Document
बार्षिक समिक्षा स्वास्थ्य शाखा २०७९
फाईजर खोप अभियान संचालन सम्वन्धि सूचना ।।।।
पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८
अमरगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था प्रमुख बिद्यालय नर्स र अन्य सहभागीहरुको उपस्थितिमा भएको छलफल प्रतिबेदनः २०७८।०५।०७ -१०सम्म ।
आ.ब. २०७८।७९ को अमरगढी नगरपालिकाको बहुक्षेत्रिय पोषणको प्रथम बैठक निर्णयहरु ।
आ.ब. २०७८।७९ को समिक्षा तथा योजना तर्जुमा निर्माणको प्रतिवदेन र तस्विरहरु ।
स्वास्थ्य शाखा आ.ब.२०७७।०७८ को भाद्र सम्मको प्रगति विवरण ।
स्वास्थ्य शाखाको आ.ब.२०७७।०७८ को सुक्ष्म योजना तर्जुमा गोष्ठी ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम आ.ब.२०७७।०७८ को कार्यक्रम तथा बजेट सारांस ।
सूचना ।

Pages