FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

Document
स्वास्थ्य शाखा आ.ब.२०७७।०७८ को भाद्र सम्मको प्रगति विवरण ।
स्वास्थ्य शाखाको आ.ब.२०७७।०७८ को सुक्ष्म योजना तर्जुमा गोष्ठी ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम आ.ब.२०७७।०७८ को कार्यक्रम तथा बजेट सारांस ।
सूचना ।
परिक्षा स्थगित गरिएको सुचना ।
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।७७ मा खोप पाएका बालबालिकाहरुको नाकावली
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।०७७ पूर्ण खोपका लागी खोप लगाएका सम्पूर्ण बच्चाहरुको नामावली ।
सूचना ।
अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गतका दिर्घ रोगिहरुको औषधि राहत बुझेको लिष्ट ।
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरुपका संघ/ संस्था तथा महानुभावहरुबाट राहत/ सहयोग प्राप्त भएको हुदाँ प्रदान गर्नु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ ।

Pages