FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
नगर परिसदसका पौष २०,२७ र २९ गते भएका निर्णयहरु 01/20/2019 - 14:25
नगर परिसदका निर्णयहरु २०७५ मंसिर ११ र २९ गतेकाे । 01/20/2019 - 14:15
नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ कार्तिक २५ गते । 01/20/2019 - 14:10
नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ कार्तिक १९ र २० गते सम्मको । 01/20/2019 - 14:06
नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ कार्तिक ०९ सम्मको । 11/16/2018 - 10:52
नगर परिसदका निर्णय हरु २०७५ श्रावन १३ सम्मको । 10/11/2018 - 10:53
अमरगढी नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आ.ब. २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु 09/30/2018 - 16:47
अमरगढी नगरपालिकाको सम्पूर्ण राजस्वको २०७५/०७६ को कर रेट 09/14/2018 - 13:09
आ.ब. २०७५/०७६ का वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु 09/14/2018 - 12:49
अमरगढि नगरपलिकाे आर्थिक ऐन २०७५ 09/13/2018 - 12:08

Pages