FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं विद्यालयको ईमेल विद्यालयको ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको कोड विद्यालय छनौट गर्नुहोसsort descending विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस
श्री शैलेश्वर महादेव प्रा.वि. तिलाडी खडक बोहरा 730030001
श्री जनसेवा प्रा.वि. पथरोडा 9749808220 वार्ड न. ३ 730030020
श्री निलकण्ठ आ.वि. लरडा 9749808216 वार्ड न. ३ 730030016 आ.वि.
श्री घटाल मा.वि नुवाकोट 9749808227 वार्ड न. ३ 730030027
श्री सिद्धनाथ आ.वि. चिरकिट्टे वार्ड न. ३ 730030011
श्री जनज्योति प्रा.वि. आदित्यपुर वार्ड न. २ 730030003
श्री अशिग्राम प्रा.वि. सेलागाउँ 974980821 वार्ड न. ५ 730030021
श्री असिग्राम प्रा.वि.सुनेडा 9749808217 वार्ड न. ४ 730030017
श्री महेन्द्र मा.वि. खलङ्गा 9749808229 वार्ड न. ५ 730030028
श्री लटेश्वर आ.वि. मालम वडा नं. १ 730030012

Pages