FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री शम्भुनाथ आ.वि. छचोडा

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9749808214
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030014

विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस: