FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं विद्यालयको ईमेल विद्यालयको ठेगानाsort ascending स्थापना मिति विद्यालयको कोड विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस
श्री जनप्रिया ई.बो. स्कुल डडेल्धुरा मुकेश भट्ट 9848728756 वार्ड न. ५ 730180004 संस्थागत प्रा.वि.
श्री आईस्टाईन स्कुल डडेल्धुरा राम प्रसाद अवस्थी 9848753871 वार्ड न. ५ 730030042 संस्थागत प्रा.वि.
श्री अशिग्राम प्रा.वि. सेलागाउँ 974980821 वार्ड न. ५ 730030021
श्री क्याम्बिज पब्लिक स्कुल डडेल्धुरा हर्केश साँकी 9865848785 वार्ड न. ५ 730030036 संस्थागत मा.वि.
श्री महेन्द्र मा.वि. खलङ्गा 9749808229 वार्ड न. ५ 730030028
श्री अजयमेरु ई.बो स्कुल डडेल्धुरा करुणाकर ओझा 9848787893 वार्ड न. ५ 730030039 संस्थागत प्रा.वि.
श्री असिग्राम प्रा.वि.सुनेडा 9749808217 वार्ड न. ४ 730030017
श्री बैजनाथ आ.वि. भलिया 9749808218 वार्ड न. ४ 730030018
श्री जनसेवा प्रा.वि. पथरोडा 9749808220 वार्ड न. ३ 730030020
श्री ब्राईट फ्युचर एकेडेमी नुवाकोट राजेन्द्र जैसी 9840446005 वार्ड न. ३ 730030035 संस्थागत प्रा.वि.

Pages