FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री महेन्द्र मा.वि. खलङ्गा

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9749808229
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030028