FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम (३) बमोजिम अमरगढी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित स्वत: प्रकाशन (Proactive disclosure) २०७८ पुष १४