FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री भुमिराज प्रा.वि. शान्तिनगर ढुन्ढुने

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9749808230
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030030