FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री बाल विद्या निकेतन ई.बो.स्कुल दुमडा

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9848781972
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030005

विद्यालय छनौट गर्नुहोस:

विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस: