FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री उग्रतारा मा.वि. पोखरा

प्र.अ को सम्पर्क नं: 
9749808225
विद्यालयको ठेगाना: 
विद्यालयको कोड: 
730030025