FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नक्शा नामसारी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 

१) नागरिकताको प्रतिलिपि 
२) जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि