FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जेष्ठ नागरिक विवरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला बालबालिका तथा समाज कण्ल्याण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. वडाको सिफारिस

२. जेष्ठ नगरिकको निवेदन

३. नागरिकताको फोटोकपी

४. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो