FAQs Complain Problems

आ.ब. २०७७/७८ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम चौमासिक अन्तर्गत, साउन- कार्तिकको तलब भत्ता, पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च निकासा।