FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

असाहय नागरिकको विवरण

लाग्ने समय: 
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला बालबालिका तथा समाज कण्ल्याण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. वडाको सिफारिस

२. नागरिकताको फोटोकपी

३. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो